Effekt

Effekt er den omsatte energi per tid. Effekt kan udtrykkes ved formlen:
P= E/t

P udtrykker effekten, E energien og t tiden. Det er P, fordi effekt på engelsk hedder power.
Enheden for effekt er joule per sekund, som også kaldes watt. Effekten bruges til at finde ud af hvor meget energi en ting omsætter per tid.

F.eks. en kogeplade med effekten 1550 W er tændt i 5 min. For at finde den omdannede energi sætter vi tallene ind i formlen:

1550W= E/300 sek.

Dette tal kan vi omskrive til kJ ved at sige: 1550W*300sek= 465000J
465000J/1000 = 465 kJ

I forsøget med ”Koldt vand er farligt” havde vi undersøgt den effekt hånden afgav i det kolde vand. Her brugte vi også teorien og formler for opvarmning af vand. Se derfor Opvarmning og afkøling

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.