Energiomdannelser

Teori

Energiomdannelse er når man går fra en energiform til en anden energiform f.eks. når man holder en blypose op i luften (potentiel energi) når man så slipper posen bliver den potentielle energi omdannet til kinetisk energi.

ved energiomdannelse vil den ene energiform formindskes i takt med at den anden energiform vil stige f.eks. når man holder posen i luften vil blyposen ikke have nogen kinetisk energi, men den vil have potentiel energi. når vi så lader posen falde vil den få mere og mere kinetisk energi lige til den rammer gulvet, og samtidigt vil den potentielle energi falde.
Et andet eksempel kan være solen. Solceller kan omdanne solstråler til elektrisk energi, som man f.eks. kan bruge til lommeregnere, stødhegn og computere.
I naturen er der også energiomdannelse. Fotosyntesen er en energiomdannelse, hvor planten bl.a. omdanner solstrålerne til sukker.
Planten bruger lys, vand og kuldioxid til at lave sukker, ilt og vand, hvilket også er en form for energiomdannelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.