Fordampning Og Smeltning

Teori

Temperaturen er afgørende for hvilken form vandet er i, som f.eks. Er vandets smeltepunkt 0$\circ$C og vandets kogepunkt er 100 oC. Opvarmning og afkøling
Den specifikke smeltevarme for at smelte is til vand, Lsmelt= 334$\frac{kJ}{kg}$. der skal 334kJ til at smelte et kg is til vand.
Den specifikke fordampningsvarme for vand (så meget ernergi der skal til at fordampe vand), Lfordamp= 2,260$\frac{kJ}{kg}$ dvs. at der skal 2,260 kJ for at få et kg vand til at fordampe.
Læs mere om vandets faser Termisk energi
Der skal 2257 kJ/Kg til for at få 1 kg vand til at fordampe, og formlen er: . Lfordamp er 2257kJ/kg. m = vandets masse.
vi bruger 1,537 som et eksamepl på en masse og Lfordamp, 2257kJ7kg så får vi denne ligning: 1,537kg*2257kJ$\frac{kJ}{kg}$ = Delta E. delta E er så den energi det kræves at fordampe 1.537kg vand.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.