Hvad Bestar Jordens Indre Af

Jorden er en kugle med en radius på 6370km. Jorden bliver opdelt i: den indre kerne, den ydre kerne og kappen. Den indre kerne består hovedsageligt af jern og nikkel. Den er fast pga. det strore tryk der kommer pga. tyngdekraften.
Den ydre kerne, som også består af en del svovl, er flydende pga. trykket er lavere. Man antager at jern-, og nikkel-atomerne er ioniserede, hvilket betyder at der går elekstriske strømme i den ydre kerne. Det er de elektriske strømme, der skaber Jordens magnetfelt.
Jordens kappe består af klippe opbygget af jern, magnesium, aluminium, silicium og oxygen.
Den indre del af kappen hedder mesosfæren.
Den midterste del hedder astenosfæren.
Den yderste del hedder lithosfæren.
Lithosfæren er fast, og bliver også kaldt skorpen. Den er ca. 5km tyk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.