Hvad Bestar Kernen Af

Kernen består fortrinsvis af Nikkel (Ni) og Ferrum (Det latinske navn for Jern) (Fe).

Se evt Hvad for et grundstof står betegnelsen Ni for?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.