Hvad Er Magma

Magma er smeltede klipper fra jordens indre der kaldes lava når det strømmer ud af et åbning i en vulkan
Den kan også trænge ind i andre klipper…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.