Hvad Er Slagger

et silikatholdigt affaldsprodukt fra forbrænding af kul el. smeltning og bearbejdning af metaller. Visse typer slagge kan genanvendes, fx inden for byggeindustrien som bygningssten og cement.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.