Hvad For Et Grundstof Star Betegnelsen Ni For

Ni står for Nikkel. Nikkel er det 28. grundstof i det periodiske system og under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvhvidt, skinnende metal med en høj massefylde.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.