Jordens flydende og faste lag?

Man opdeler Jorden i en indre kerne, ydre kerne og kappen.
Den indre kerne indeholder Nikkel og Jern. og massefylden er: 12 * 10^3 kg/m^3. Pga. det høje tryk er den indre kernes masse er fast.
I den ydre kerne er massefylden: 10-12 * 10^3 kg/m^3. Den indeholder Nikkel, Jern og svovl, og dens masse er flydende, fordi trykket er lavere.
Jordens Kappe består af: Jern, Magnesium, Aluminium, Silicium og Oxygen. Kappen er delt i tre dele, den indre del kaldes: Mesofæren som er fast. midterste del som kaldes astenosfæren, som er flydende. og den yderste del kaldes for lithosfæren. Som også kaldes for skorpen. Lithosfæren består lithosfære pladder, som flyder på astenosfæren.

Hver anden lag er flydende, dette skyldes trykket og materialer de enkelte lag er opbygget af.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.