Hvordan Kan Fe Og Ni Ioniseres I Den Ydre Kerne

På grunden af den høje temperature afgiver og modtager grundstoferne elektroner

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.