Kinetisk Energi

En genstand der er i bevægelse, har kinetisk energi, dvs. bevægelsesenergi. Man finder den kinetiske energi ved formlen:

(1)
\begin{align} E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \end{align}

hvor m = massen og v = hastighed, dvs. massen og hastigheden bliver sat i forhold til hinanden.

Et eksempel på kinetisk energi er:
Hvis man f.eks. har en fjernstyret legetøjsbil med massen 0,5 kg og med en fart på 1 m/s er den kinetiske energi på:

(2)
\begin{align} E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot 0,5kg \cdot 1 ^{2}= 0,25J \end{align}

Et andet eksempel vi har, er et forsøg vi har lavet i klassen. Vi havde en rutsje bane som vi lod en bil køre ned af. Formålet var at finde bilens hastighed.

(3)
\begin{equation} m_{bil} = 0,031 kg \end{equation}

Den potentielle energi, mens bilen stod stille på toppen af rutsjebanen var 0,088J.
Når man så lader bilen kører bliver den potentielle energi omdannet til kinetisk energi. Dvs. når bilen er nede er den kinetiske energi = 0,088J.
Bilens hastighed kan så findes ved den tidligere nævnte kinetiske energi formlen:

(4)
\begin{align} E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \end{align}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.