Mekanisk Energi

Den mekaniske energi har formlen Emek = Ekin + Epot, altså er mekanisk energi summen af kinetisk energi og potentiel energi. Mekanisk energi er bevaret for de ideale isoleret systemer, dvs. at hvis mængden af den kinetiske energi går ned så går den potentielle energi op, sådan at den samlede mængde bevares.

Et eksempel på det kan være: en legetøjsbil der kører ned af en bilbane. Når bilen står stille har den potentiel energi, altså beliggenhedsenergi, og den kinetiske energi er nul, da den står stille. Når bilen så kører ned af banen, har den både potentiel og kinetisk energi, og når den er kommet ned af banen er al den potentielle energi omdannet til kinetisk energi, som altså er bevægelsesenergi. Nu er den potentielle energi nul og den kinetiske energi det den potentielle energi var før.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.