Mikrobølger

Mikrobølger er elektromagnetiske bølger, med en bølgelængde mellem ca 10-3m (300*106MHz) og 1m (300MHz)

Mikrobølger bliver blandt andet brugt til radar, mikrobølgeovne og trådløs kommunikation så som Bluetooth.

De mikrobølger der bliver anvendt til mikrobølgeovne, er kortbølgede radiobølger.

Udover at bruge mikrobølger til mikroovne, bliver de også anvendt til at afsløre træs fugtighed ved at gennemlyse en planke med mikrobølger.

Man kan beregne mikrobølgers energi, ved at benytte formlen: E=h*f
E er mikrobølgeovnens energi
h er Plancks konstant, og er 6,626176 * 10-34J*s, men vi vil helst have at energien målt i elektronvolt. Derfor hedder Plancks konstant 4,14 * 10-15 elektronvolt * s
og f er frekvensen for mikrobølgen, målt i 1/s.

Mikrobølgers energi er i intervallet: 1,241 * 10-6 elektronvolt til 1,241 * 10-3 elektronvolt

Man beregner frekvensen ved at sige: f=c/lambda.
hvor c er lysets hastighed: 2,99792458*108m/s

Frekvensen for mikrobølger er i intervallet: 2,998 * 1011 1/s til 2,998 * 108 1/s

Lavet af: Natasha og Elin Maria, 2.x

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.