Mobiltelefoner

Mobiler kommuniker sammen ved hjælp af radiobølger. Mobiler kan også kommunikere sammen via. Bluetooth og IR (infrarød).
Man kan via en bluetooth- antenne kontakte telefonen direkte, hvis den har bluetooth tændt. Man kommunikere med de, der står til en bestemt koncert eller går forbi et bestemt sted.
Infrarød er stråling er elektromagnetisk stråling som har længere bølgelængde end synligt lys men kortere mikrobølgestråling.

Mobiltelefons frekvens (f) intervaller er mellem 800 MHz og 2200 MHz som også svarer til 8*10^8Hz og 22*10^8Hz.

Så kan vi beregne bølgelængde (λ) da vi kender da vi kender frekvensen og c som er lyset hastighed (2,99792458*10^8m/s). Vi bruger følgende formel: λ=f*c
Bølgelængdens intervaller er mellem 2,398*10^9nm og 6,595*10^9nm.

Vi vil nu beregne mobiltelefons energien og vi kan bruge følgende formel til det: Efoton=h*f Hvor, vi kender h som er Plancks konstant, og er 4,14*10^-15 elektronvolt*s og frekvensen.
Mobiltelefon energi intervaller er mellem 3,312*10^-6 elektronvolt og 9,108*10^-6 elektronvolt

Lavet af: Serina, Zahra og Zainab

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.