Nyttevirkning

Når man f.eks. opvarmer en elkedel med vand i, så er en's formål at varme vandet op. Men det er ikke al energien der bliver brugt på at opvarme vandet, en stor del af energien bliver også brugt på at varme kedlen op, det er det vi kalder for et energitab. Den mængde energi der tilgengæld bliver brugt til at opvarme vandet kaldes nytteenergi.

Forholdet mellem nytteenergien og den omsatte energi kaldes nyttevirkning.

Nyttevirkning(kaldes også eta) = nytteenergi/Omsat energi.
$\eta=\frac{E_{nyt}}{E_{omsat}}$.

Tegnet foran lighedstegnet er det græske bogstav eta.

Et eksempel kunne være en kaffemaskine.

Vi bruger 0,3 kg vand, og for at varme det op, bruger man i alt 144000 J, som er den omsatte energi.
Enytte = Masse * Specifikke varmekapacitet * Temperaturændringen.
Enytte = 0,3 kg * 4200 Joule/kg*C * (70C-19C)
Enytte = 64260 Joule.
Eta = 64260/144000*100
Eta = 44,6%

Nu har vi altså fundet ud af hvad nyttevirkningen af en kaffemaskine er.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.