Opvarmning Og Afkøling.

Når man tilfører en energi til et eller andet legeme f.eks. vandbeholder stiger temperaturen. Den energi der skal tilføres for at få vand til at stige afhænger både af legemets masse og det materiale legemet er lavet af.

Formelen for den energi der bliver tilført er:
$\Delta E = c \cdot m \cdot \Delta T$

ΔT: er temperatur ændringen
m: er legemets masse
c: afhænger af det stof, legemet er lavet af (se i data bogen eller Orbit c side 65). Det kaldes stoffets varmefylde eller specifikke varmekapacitet.
E: er energien.

Eks.
I en svømmehal, hvor vandet skal skiftes ud, skal det nye vand opvarmes fra 14˚C til 22˚C.

Hvad vil det omtrentligt koste, hvis der skal udskiftes 900m3 vand?
I bogen side 65 kan vi se vands varmefylde.

900m3 vand vejer 900.000kg. Der skal derfor tilføres energien
$\Delta E = c \cdot m \cdot \Delta T$

$\Delta E = 4,186 \frac{kJ}{kg \cdot grad}*900.000kg*8,0grad$

$\Delta E = 30,14 GJ$

Omregnet til kWh giver det (1 GJ (GigaJoule) = 277,78 kWh (kilowatt-timer))

Forsøg
Vi har lavet et forsøg, hvor vi havde placeret en elkedel uden låg, som vi derefter opvarmede vand med. Ved hjælp af den fandt vi den specifikke varmekapacitet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.