Potentiel Energi

Potentiel Energi
Hvis man har en genstand med en vis masse i en højde, er det en potentiel energi i forholdet til det nulpunkt, man selv har valgt. Det kunne f.eks. være en bog, man holdte oppe i 1 meters højde. Dette er så potentiel energi, men ligeså snart man giver slip på bogen, bliver den potentielle energi til kinetisk_energi.

Formelen for den potentielle energi er defineret ved følgende formel: Epot= m*g*h

Eksperiment til teorien:
Vi har massen af en bil: 0.031 kg
Den er i 0.29 meters højde.
G : 9.82 N/kg —> tyndekræften

Når man sætter talene i formlen, ser det således ud:

Op i 0.29 meters højde, mens bilen står stille, 0.29 m : Epot = 0.088 J
Inden den rammer jorden, altså det selvvalgte nulpunkt: Ekin = 0.088 J

Programmet, Datastudie, viser: 2.9 m/s

Man kan se, at Datastuiets resultater passer med målinger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.