Radar

RADAR er forkortelsen af RAdio Dedection And Ranging.
Man andvender radar til forskellige ting, f.eks. overvågning af luftrummet og skibstrafik, våbenbrug, meteorologi og måleopgaver.

Vi vil tage udgangspunkt i radarantennen selvom, der findes mange andre slags radar typer.
Efter andenverdenskrig, fik radar et stort interesse for mennesker. Der H.C. Ørstad opdagede elektromagnetismen (1820), opviste han sit eksperiment, at når man sendte strøm gennem en ledning, opstod der magnetisme omkring ledningen.
Hans ekspremint havde stor indflydelse for radars udvikling.

Radarantenen drejer rundt og kan holde øje med fly der flyver. Disse radarantenner sender strålinger op, hvis der f.eks. flyver et fly det sted radioantennen sender stråling, rammer strålingen flyet og reflekteres tilbage så antennen registrere med et bib lyd.
Herfra kan man se hvilke retning flyet flyver og regne frem til hvad aflstanden fra flyet til radarantennen er ved hjælp af tiden det tog strålingen at komme tilbage.

Der skal stå hvilke bølgelængdeområde der er tale om, hvad de tilhørende frekvenser er, hvad energien er og noget teori og fx anvendelsesmuligheder

Bølgelængde: 10-2 m til 1 m

Frekvens: 109 Hz til 1010 Hz

Energi:

Skrevet af: Sümeyye & Saleha 2.x

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.