Rontgen

Røntgen er en form for elektromagnetisk stråling, som har en bølgelængde der strækker sig fra ca. 5 · 10-12 meter til 10 · 10-9 meter. Som svarer til frekvenser der ligger mellem 30 · 10-12 Hz til 60 · 1018 Hz.

Røntgenstråling er sat sammen af regelmæssig tætsiddende atomer. Dette opdagede man ved at sende røntgenstrålingen mod et krystal. Det viste sig, at når røntgenstrålerne sendes mod et krystal, bliver de afbøjet i forskellige retninger. Man opdagede altså at røntgen ligesom synligt lys og andre elektromagnetiskebølger kan interferere og danne interferensmønstre, dvs. at når bølgetop møder bølgetop eller bølgedal møder bølgedal, forstærker strålerne hinanden, hvorimod når bølgetop møder bølgedal, svækkes strålerne. Interferensmønstrene kan registreres på en fotografisk film, hvor der bliver aftegnet et specifikt billede.

Louise og Cecilie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.