Termisk Energi

Alt er opbygget af atomer. Om atomerne bevæger sig eller ej, afhænger af, om det er i et fast eller flydende. I et fast stof er atomerne placeret, så de har faste pladser. De bevæger sig på stedet, altså de er urolige og vibrerer hele tiden.
Jo højere temperatur, der er, jo mere bevægelse er der blandt atomerne. F.eks. en kop te, der kalder vi teens energi: termisk energi. Termisk energi er lagret i atomernes og molekylernes bevægelse. Termisk energi kan øges ved en temperaturstigning. Ved dette kan man relaterer til smeltning og fordampning, opvarmning og nyttevirkning.

Varme er denenergi, som overføres fra et stof til et andet ved varmetrasport.
For at varme eller afkøle en genstand, bruges formlen:

(1)
\begin{align} \Delta E = m \cdot c \cdot \Delta T \end{align}

Ved alle energiomdannelser er der energitab, som regel bliver den tabte energi omdannet til Termisk Energi, som i også kan læse http://06x.wikidot.com/energiomdannelser

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.